CHOV MT

KALENDÁŘ AKCÍ
2/8/2024
Kontrolní den u předvybraných hřebců Akce SCHPMT
19/9/2024
Vernisáž při příležitosti uznání MT jako samostatného plemene Akce SCHPMT (Muzeum Kroměřížska)
20/9/2024
Zkoušky hřebců a ZZUV klisen Akce SCHPMT (Lebedov)
21/9/2024
XX. výstava MT Akce SCHPMT (Lebedov)


Zobrazit všechny akce

ANKETA

Jak se Vám líbí nová verze zkoušek MT?


   
1. Líbí se mi nový typ zkoušky
   
29%
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor
   
26%
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky
   
25%
4. Je mi to jedno
   
20%


Další ankety

SDÍLET S PŘÁTELI

Řád plemenné knihy

moravského teplokrevníka

Příloha 2

Finanční řád plemenné knihy moravského teplokrevníka

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy moravského teplokrevníka. Finanční řád /dále jen FŘ/ vydává SCHPMT.

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za úkony spojené s vedením PK.

1. Účel finančního řádu

- účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě a užití zdrojů nezbytných k vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti

- členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za úkony spojené s vedením PK a to jmenovitě za:

  1. vstupní zápis majitele koně /í/ do PK,
  2. zápis a označení hříběte,
  3. zápis klisny do PK,
  4. zápis hřebce /čerstvého nebo zmraženého spermatu/ do PK,
  5. vydání osvědčení svazu k použití hřebce /spermatu/ pro příslušný rok,
  6. vydání potvrzení o původu plemenného koně,
  7. vydání průkazu koně,
  8. sankce,
  9. změna majitele,
  10. poplatky přidružených členů,
  11. výpis z plemenné knihy,
  12. zkoušky hřebců,
  13. ZZUV.

 3. Poplatky

– „Sazebník poplatků“ za úkony uvedené v bodu 2. FŘ pro příslušné období /zpravidla jednoho roku/ navrhuje, schvaluje a vydává VV SCHPMT a bude uveden na www.moravskyteplokrevnik.cz.

 4. Účtování poplatků
    
- poplatky se účtují takto:

a. na základě přihlášky do PK,

b. na místě pracovníkovi provádějícímu označování hříběte,

c. na dobírku,

d. na dobírku spolu se zasláním dokumentace majiteli,

e. fakturace SCHPMT,

f. fakturačně,

g. na základě přihlášky.

5. Plátci poplatků

- plátci poplatků jsou majitelé koní a přidružení členové.

6. Závěrečná ustanovení

 - FŘ vstupuje v platnost dnem schválení Řádu PK MZe ČR. Jednotlivé položky mohou být realizovány postupně v souladu s uplatňováním jednotlivých opatření.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Příloha 2 - Finanční řád MT

Stáhnout soubor (velikost )

Finanční řád PK MT ke stažení

Stáhnout soubor (velikost )